Publikacja niniejszych dokumentów stanowi realizację obowiązku ustawowego wynikającego z następujących przepisów:

Obowiązek publikacji wymienionych wyżej dokumentów dotyczy produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu od dnia 25 listopada 2013 r., tj. od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1245).

connection lostSQLSTATE[HY000] [2003] Can't connect to MySQL server on '127.0.0.1' (111)Prosimy o zgłoszenie problemu z podaniem powyżwszego komunikatu